http://www.tyri.ee/index.php?page=380& 

Türi valla kodulehel on tutvustatud Türi vallas tegutsevaid MTÜ-d ja

seltsinguid, lisaks on kaks korda aastas avatud rahataotlused ürituse

toetuseks. Informatsiooni leiad sellel aadressil.

 

Ollepa

Külaselts                                          

 

Ollepa küla paikneb Järvamaa lõunaosas, Türi valla lõunapoolses servas.

Külas elab ca 90 elanikku, kellest suur osa võtab osa küla ühisüritustest. Lisaks on väga suureks abiks külaelu korraldamisel nädalavahetustel ja suvel Ollepas viibivad  inimesed.

Paremaks ürituste korraldamiseks ja vajadustest lähtuvalt kasvas külaseltsingust välja mittetulundusühing Ollepa Külaselts.

 

Ollepa Külaselts asutati 17.veebruaril 2006.a. Külaselts kasutab külaplatsina Ollepa endise algkooli ümbruses olevat parki. Ühistegevus toimub omaalgatuse korras ning vabatahtlikkuse alusel. Esimene ühine võsast külaplatsi puhtaks raiumine toimus 2005.-ndal aastal vahetult enne valdade ühinemist ja suurt ühisüritust "Kosjavoor". 2006.-nda aasta jaanipäevaks valmisid  tänu kohaliku ettevõtja abile ja kohalike laste-noorte-vanade ühistööle külakiik, lipumast ja lõkkeplats. 2007-ndaks aastaks lisaks ka kaks varjualust ja lava.

Iga–aastase ühisüritusena on korraldatud jaanipäev ja  suvelõpu pidu. Lisaks on korraldatud käsitöökursuseid ja põnev oli kindlasti ka matk Rõugu parki. Koostööd oleme teinud teiste külade ja külaseltsidega, korraldame iga-aastaseid laste spordipäevi koostöös Kabala lasteaiaga ning huvitavaid  kontserte on meile andnud kaks aastat järjest puhkpilliorkester “Kutter”, teatrielamusi on pakkunud näitering “Osi” . 

Rahastused ürituste läbiviimiseks on siiani saadud Türi vallavalitsuselt ja omafinantseeringust. 2007. aastal saadi pinkide soetamiseks raha Kohaliku omaalgatuse programmist.

Ollepa Külaseltsil on valmimisjärgus arengukava Ollepa külale. Külaseltsi tegemised on kokku pandud pildialbumitesse ja salvestatud videolindile. 2009.-ndaks aastaks on planeeritud kolm ühisüritust ja lisaks väiksemaid üritusi ning talguid vastavalt vajadusele.

 

Rõõm on ka selle üle, et Ollepa küla on saanud tunnustuse –

ta valiti Türi valla „Aasta külaks 2007“.