KOHALIKU TÄHTSUSEGA INFO


 

  • http://www.infoweb.ee/   Infoveeb. Tähestikulises järjekorras võimalik sorteerida huvipakkuvat informatsiooni.

 

  • http://www.jarva.ee/  Järvamaa oluline informatsioon. Järvamaa üldpindala 2459,59 km² moodustab Eesti pindalast 5,1 %. Järva maakonna keskus on Paide linn.
  • http://www.tyri.ee/  Türi vald on ajalooliselt ja sotsiaal-majanduslikult omavahel integreeritud piirkond (Järvamaa lõunaregioon nn. Lõuna-Järvamaa), mille keskuseks on Türi linn.

 

  • http://www.kume.ee/  Kume.ee. Sellel lehel kajastatakse KUME seltsi (Kurla ja Meossaare) möödunud ja tulevasi tegemisi. Samuti tutvustakse Kurla ja Meossaare külasid, uuritakse nende ajalugu ja vaatamisväärsusi. Leht on ühtlasi ka nende külade virtuaalne kohtumispaik.

 

  • http://kabalakool.tyri.ee/  Kabala Põhikooli koduleht. Kabala põhikool paikneb endises mõisahoones ja õpilasi on koolis 48. Kooliharidust on antud juba 1923.aastast.