Näidis!

 

                                                                                      Nimi

                                                                                      Isikukood

                                                                                      Aadress

                                                                                      Telefon

                                                                                      E-post

 

MTÜ Ollepa Külaselts

AVALDUS

                                                                                      Kuupäev

 

 

 

 

Palun võtta mind..........vastu Ollepa Külaseltsi liikmeks.

Olen tutvunud seltsi põhikirjaga.

 

 

..................................

(allkiri)