Ollepa raamatukogu koduleht koosneb lingikogust, informatsioonist raamatukogu töö kohta, andmebaaside loetelust ja lisaks on lehel pidevalt lisanduv uus informatsioon, mis avaneb UUS INFO aknas.

Veel on kodulehel infot MTÜ Ollepa Külaseltsi tegemiste kohta (tegevus, projektid jne) ja Ollepa küla asukoha kirjeldus (arengukava, kaart) ning endise Algkooli ajalooline ülevaade, mille on kirja pannud kunagine direktor Linda Kuusik.

 Koduleht on valminud 2009.a märtsis ja vajab veel retsenseerimist ning täiendamist, kuid loodan, et mingi visuaalse pildi annab see juba nüüdki!

Kodulehel on võimalik tutvuda pildigaleriiga (täiendamisel). Kui midagi jäi arusaamatuks
 siis ootan küsimusi!